💫پــَریِ دَریــایـیِ اُقیــانـوسِ مِهـرَبـونـی💫

بـِه مـوج هـا بِگـو کـَمـی یـَواش تـَر بـِهـَم زنـنـد ،حـَوالـی تُ یـِِک نـَفـر دِلــی بـِه دریـا زده اسـت...

بیست و ششمیش

 • ۱۲:۵۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۱

بیست و پنجمیش

 • ۲۲:۱۷
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۲

بیست و چهارمیش

 • ۱۲:۳۴
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۰

بیست و سومیش

 • ۲۲:۲۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۱۷

بیست و دومیش

 • ۱۲:۴۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۹

بیست و یکمیش

 • ۱۲:۰۷
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۶

بیستمیش

 • ۱۶:۰۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۷

نوزدهـمیش

 • ۲۲:۲۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۳

هیجدهمیش

 • ۲۳:۵۹
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۶

هیفدهمیش

 • ۰۹:۴۸
بعدِ تُ بدِه حـالَمـ :(

هـَمیـن ...

امتحـانات تمومـ بشـن دیگه :(

از 96/3/4
 • ۳۱
۱ ۲ ۳
وقتی ک در زندگی من هیچ چیز نبود ،جز تیک تاک ساعت روی دیوار اتاقم
فهمیدم ک باید و باید و باید دیوانه وار
دوست بِدارم
کسی را ک مثل هیچکس نیست : )💌
Designed By Erfan Powered by Bayan